krzyżacy co to znaczy

Co oznacza Krzyżacy? Co to jest: powieść H. Sienkiewicza, której akcja toczy się na przełomie XIV i

Co znaczy Krzyżacy

Definicja KRZYŻACY: powieść H. Sienkiewicza, której akcja toczy się na przełomie XIV i XV w. na pograniczu ziem pol.-krzyżackich, skupia się na kilku wątkach i obrazuje: konflikty rycerstwa pol. z Zakonem, tragiczną historię pana na Spychowie, dzieje miłości Zbyszka i Danusi, a potem Jagienki, obyczajowość rycerską. Z wojny litew. Zbyszko powraca wraz ze swym stryjem Maćkiem z Bogdańca, w zajeździe "Pod Lutym Turem" poznaje kilkunastoletnią dworkę księżnej Anny Mazowieckiej - Danusię Jurandównę. Wedle obyczajem rycerskim ślubuje jej służbę i obiecuje złożyć przed nią parę pawich czubów z hełmów krzyżackich. Z tego powodu popada wkrótce w poważne kłopoty, gdy nierozważnie atakuje nietykalnego posła dla pawiego czuba, honorowo nie prosi o litość, a sąd skazuje go na śmierć. Odłożona na skutek śmierci królowej Jadwigi egzekucja ma się jednak odbyć, gdy niespodziewanym wybawcą okazuje się Danusia. Na spotkaniu z jej ojcem, komesem księcia mazowieckiego Janusza Jurandem ze Spychowa Zbyszko dowiaduje się, iż na ślub pozwolenia nie otrzyma. Przybywa z chorym stryjem do Bogdańca, poznaje urodziwą Jagienkę Zychównę, uczucia wobec Danusi pozostają jednak niezmienne. Powraca na dwór księżnej, nie bacząc na swoje bezpieczeństwo ratuje ją i towarzyszącą jej Danusię przed turem, ranny pozostaje pod troskliwą opieką ukochanej, po wyzdrowieniu pasowany na rycerza i za zgodą księżnej bierze tajemny ślub z Danusią. Krzyżacy obmyślają zemstę wobec bezwzględnego dla nich Juranda, porywają jego córkę, doprowadzają do uwięzienia i okaleczenia jego samego. Zbyszko wytrwale tropi ślady uprowadzonej żony, odbija ją z rąk Zygfryda de Lwe, jednakże w wyniku przebytych cierpień umiera ona tuż przed przybyciem do Spychowa. Tam także powraca przyprowadzony poprzez Maćka i Jagienkę groźny niegdyś Jurand, przeżycia uczyniły go innym człowiekiem, niedołężny wybacza postawionemu przed jego obliczem sprawcy wszystkich nieszczęść. Zbyszko realizuje dawną obietnicę wobec Danusi i składa na jej grobie czuby z krzyżackich hełmów, żeni się z Jagienką, dzielnie walczy w wojnie pol.-krzyżackiej pod Grunwaldem. Ekr. powieści w reż. A. Forda (1960)

Co to jest Krzyżacy w Słownik definicji K .