księga ubogich co to znaczy

Co oznacza Księga ubogich? Co to jest: zestaw wierszy lir. J. Kasprowicza. Nawiązujący do ustalenia

Co znaczy Księga ubogich

Definicja KSIĘGA UBOGICH: zestaw wierszy lir. J. Kasprowicza. Nawiązujący do ustalenia "Biblia pauperum" tytuł sugeruje, iż adresatem jest zwyczajny człowiek, czego artyst. przejawem jest dążenie do naiwnej prostoty wyrazu, a celowi temu służyć miała wersyfikacja toniczna. Zamieszkanie wśród gór, bliski kontakt z przyrodą i mądrość stąd czerpana wpłynęły na pogodzenie się poety ze światem, bunt został zapomniany. W następnych utworach cyklu odnaleźć można chrześc. pokorę, pogodzenie się z nieuniknioną dla każdego śmiercią, szacunek dla mądrości lud., miłość harmonijnego świata przyrody. Taka formuła światopoglądowa, bliska nauce św. Franciszka z Asyżu, zasygnalizowana została już we wcześniejszym hymnie adresowanym do tego świętego, jednakże dopiero w tym zbiorze pisarz głośno wyraża zachwyt nad światem - dziełem Boga, przypomina o potrzebie refleksji: "Ach ! dokąd wy tak spieszycie, / O ludzie, tęsknotą gnani? / Tu las jest, tu potok szumi, / Wyzwolon z głaźnej otchłani..."

Co to jest Księga ubogich w Słownik definicji K .