księgi narodu polskiego co to znaczy

Co oznacza Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego? Co to jest: historiozoficzny i polit

Co znaczy Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Definicja KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO: historiozoficzny i polit. utwór A. Mickiewicza, stylizowana na język Ewangelii proza poet., słowo mesjanizmu autora. Opubl. bezimiennie w kształcie książeczki do nabożeństwa. Adresowane do emigracji, miały ją przygotować do zbliżającego się - zdaniem Mickiewicza - końca despotyzmu, niosły nadzieję i wiarę w zwycięstwo. Autor usunął się na II plan, przekazując myśli Polaków

Co to jest Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego w Słownik definicji K .