kulczycka saloni janina co to znaczy

Co oznacza Kulczycka-Saloni Janina? Co to jest: historyk lit. pol., komparatystka. Studiowała

Co znaczy Kulczycka-saloni janina

Definicja KULCZYCKA-SALONI JANINA: historyk lit. pol., komparatystka. Studiowała filologię pol. na UW. W l. 1934-39 pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, a w okresie wojny w tajnym nauczaniu. W 1945-48 mieszkała w Łodzi - była współred. "Zagadnień Literackich", członkiem miejscowego oddziału Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza. W 1948 r. przeniosła się do Warszawy. Jest prof. UW (od 1960), w l. 1973-75 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. W 1970-71 przewodniczyła Komitetowi Nauk o Poezji. Członek PAN, zarządu głównego Tow. Literackiego imienia A. Mickiewicza, lekarz h.c. Uniw. Moskiewskiego. Współpracowała z różnymi pismami nauk., między innymi "Pamiętnikiem Literackim", "Pracami Polonistycznymi", "Przeglądem Humanistycznym". Badała lit. pozytywizmu (zwł. B. Prusa) i jej związki z lit. europ. (zwł. franc. i z angielskiego:). Autorka licznych prac nauk., między innymi Historiografia polskiego pozytywizmu (1951), Nowelistyka Bolesława Prusa (1969), rozpraw Poezja polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli (1974), Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu (1985). Współautorka syntezy Poezja polska (1990-91), współredaktorka Literatury polskiej okresu realizmu i naturalizmu (1965-71). W serii Biblioteka "Polonistyki" wydała między innymi opracowania Henryk Sienkiewicz (1960) i Pozytywizm (1971)

Co to jest Kulczycka-Saloni Janina w Słownik definicji K .