leszczyński stanław co to znaczy

Co oznacza Leszczyński Stanisław? Co to jest: władca pol., filozof-moralista, nazywany dobroczynnym

Co znaczy Leszczyński stanisław

Definicja LESZCZYŃSKI STANISŁAW: władca pol., filozof-moralista, nazywany "dobroczynnym filozofem", poeta polit. Podwójnie obrany królem (1704, 1733), nigdy nie sprawował faktycznych rządów. Cieszył się poparciem zwolenników reform skupionych wokół Czartoryskich. Po opuszczeniu Polski został - dzięki swemu zięciowi, Ludwikowi XV - księciem Lotaryngii. Zdobył szacunek jako mądry i dobry król, mecenas sztuk i nauk. Na jego rokokowym dworze w Lunville gościli najwybitniejsi uczeni, między innymi J. A. Załuski, i M. Ogiński, S. Trembecki. L. założył w Lunville szkołę rycerską, na której wzorowali się twórcy pol. Szkoły Rycerskiej (1765), a również Akademię w Nancy (1751) i liczne instytucje filantropijne. Przypisuje mu się autorstwo Głosu wolnego wolność ubezpieczającego. Po polsku napisał tylko broszurę Przestroga braterska (1733). Bogaty majątek L. w jęz. franc. został zebrany w 4 t. pism filoz.-moralistycznych pt. Oeuvres du Philosophe bienfaisant (1763), próbujących godzić myśl oświec. z doktryną chrześc. (zwł. w dziedzinie koncepcji szczęścia). Idei deizmu sprzeciwił się w broszurze L'incrdulit combattue par le simple bon sedno (1760; przekł. pol. Niedowiarstwo zdrowym rozumem pokonane). Entretien d'un Europen avec un insulaire du royaume de Dumocala (1752) to traktat polit. wygłaszany poprzez dzikusa, którego narrator-bohater (rozbitek) spotkał na nieznanej wyspie Oceanu Indyjskiego. Stworzył w nim L. utopijną wizję państwa monarchistycznego, bliskiego oświeconemu absolutyzmowi, gwarantującego obywatelom wolność. Wychwalał rozum, zdrowy rozsądek i cnotę. Stworzył projekt organizacji krajów, zapewniającej pokój (wspólny spichlerz na czas trudności gospodarczych, Akademia kształcąca młodzież do zadań obywatelskich)

Co to jest Leszczyński Stanisław w Słownik definicji L .