ludowość literaturze co to znaczy

Co oznacza ludowość w literaturze? Co to jest: 1. Program głoszący konieczność nawiązywania w lit

Co znaczy Ludowość w literaturze

Definicja LUDOWOŚĆ W LITERATURZE: 1. Program głoszący konieczność nawiązywania w lit. do kultury ludowej, wyrastający z przekonania o wyjątkowej kulturotwórczej, społ. i polit. roli chłopów. Po raz pierwszy sformułowany w romantyzmie, istotny dla kultury Młodej Polski, niektórych nurtów awangardowych i zjawisk w lit. współczesnej. Wyrażał się przyjęciem lud. koncepcji świata (na przykład Ballady i romanse A. Mickiewicza), zwrotem ku motywom lud. (gł. fantastycznym, ((na przykład Balladyna J. Słowackiego, Zaczarowane koło L. Rydla), zapisem w lit. folkloru i języka ludu ( (((na przykład Chłopi W. Reymonta), przywołaniem gatunków funkcjonujących w lit. lud. (( ((((na przykład ballada). W Młodej Polsce szczególną realizacją programu była tak zwany tatrzańska szkoła lit., zgodna z koncepcją stylu narod. S. Witkiewicza. L. w l. była istotna dla tych kierunków awangardowych, które odrzucając kulturę, sięgały do źródeł w poszukiwaniu autentyczności ((( (((((na przykład Pastorałki T. Czyżewskiego - futurysty). W lit. współczesnej (w tak zwany nurcie chłopskim, reprezentowanym między innymi poprzez T. Nowaka, W. Myśliwskiego, E. Redlińskiego) rekonstrukcja narod. kultury. 2. Jedna z odmian stylizacji lud. mechanizmu wartości prowadzi do uświadomienia złożoności (niekoniecznie związana z programem), polegająca na nawiązywaniu do kultury lud., obecna w lit. od dawna (((( ((((((na przykład składniowo-intonacyjne ukształtowania piosenek Pietruchy w Żeńcach Sz. Szymonowica). Odpowiednikiem takiej stylizacji jest literatura T. Lenartowicza i M. Konopnickiej ( między innymi A jak poszedł władca na wojnę, Z łąk i pól)

Co to jest ludowość w literaturze w Słownik definicji L .