ludzie bezdomni co to znaczy

Co oznacza Bezdomni Ludzie? Co to jest: powieść S. Żeromskiego, której bohaterem jest młody doktor

Co znaczy Ludzie bezdomni

Definicja LUDZIE BEZDOMNI: powieść S. Żeromskiego, której bohaterem jest młody doktor pochodzący z plebsu, wrażliwy na krzywdę innych ludzi. Wspólnie z nim czytelnik poznaje następne miejsca zdarzeń rozgrywających się nareszcie XIX w.: Paryż, Warszawę, Cisy i Zagłębie. Zwiedzając galerię sztuki w Luwrze Judym poznaje panią Niewadzką, jej dwie wnuczki Natalię i Wandę i ich piękną guwernantkę Joannę Podborską, spotka je potem w Cisach. Powrót do państwie staje się sposobnością do konfrontacji idealistycznych poglądów bohatera na powinność lekarzy z pol. rzeczywistością środowiska medycznego. Odczyt wygłoszony w salonie doktora Czernisza spotkał się z niezrozumieniem, a z powodu izolacją zawodową Tomasza. Jego wędrówka szlakami dzieciństwa to prezentacja nędzy ulic Ciepłej i Krochmalnej, odrażających warunków życia i pracy rodziny, brata Wiktora w stalowni, bratowej w fabryce cygar. Po niepowodzeniach zawodowych w Warszawie, korzystając z oferty dr. Chmielnickiego, Judym wyjeżdża do zakładu leczniczego w Cisach, by objąć stanowisko asystenta dyrektora Węglichowskiego. Tam ponownie spotyka Joasię, rodzą się odwzajemniane uczucia, lecz prowadzona poza właściwymi obowiązkami działalność społecznikowska na rzecz okolicznej biedoty staje się powodem konfliktu nie tylko z dyrektorem, lecz i administratorem Krzywosądem. Wyrzucony z pracy, postanawia wrócić do Warszawy, w drodze spotyka dawnego przyjaciela inżyniera Korzeckiego i przystaje na jego propozycję objęcia posady lekarza przy kopalni "Sykstus" w Zagłębiu Górniczym. Ogrom spotkanej tam nędzy umacnia w nim przekonanie o konieczności poświęcenia całego życia dla ratowania rodzin górniczych i hutniczych, rezygnuje z miłości do Joasi i możliwości założenia własnego domu, chce spłacić moralny dług wobec biedoty, z której sam pochodzi. L. b. to powieść pobudzająca do refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za kształt otaczającej go rzeczywistości i motywów i konsekwencji wyborów pomiędzy szczęściem osobistym a obowiązkiem społ. Symbolika bezdomności zasygnalizowanej w tytule ma sporo aspektów: rzeczywiście bezdomnymi są nędzarze; do wyjazdu z państwie w poszukiwaniu zarobku zmuszony jest brat Judyma, Wiktor z rodziną; rezygnacja z domu rodzinnego jest konsekwencją wyboru poprzez Judyma społecznikowskiej naprawy świata; w jakimś sensie bezdomnym jest także Korzecki, zagubiony i wątpiący w sedno życia dekadent; od dzieciństwa nie ma rodzinnego domu Joasia. Utwór Żeromskiego jest wyrazistym odpowiednikiem synkretyzmu poetyk: opisy przyrody i przeżyć wewn. bohaterów są typowe dla impresjonizmu; obrazowanie nędzy utrzymane jest w konwencji naturalistycznej; znak. charakter ma nie tylko tytuł, lecz także i nazwy rozdziałów ("Asperges me...", "Dajmonion", "Rozdarta sosna"), konfrontacyjne kolekcja Wenus z Milo i Rybaka z obrazu P. de Chavannes'a czy rekwizyty typu kwiat tuberozy. Żeromski zrywa z pozytywist. formułą powieści realist., stosując wielogłos narracyjny (dziennik Joasi), zróżnicowane poetyki, pogłębiony portret psychol. bohatera, przedmioty lir.-nastrojowe, luźną kompozycję

Co to jest Bezdomni Ludzie w Słownik definicji L .