mecenat co to znaczy

Co oznacza mecenat? Co to jest: świadoma opieka nad sztuką i artystami. Termin pochodzi od imienia

Co znaczy Mecenat

Definicja MECENAT: świadoma opieka nad sztuką i artystami. Termin pochodzi od imienia rzym. arystokraty Mecenasa (I w. przed naszą erą) - opiekuna poetów, między innymi Horacego. W średniowieczu m. sprawowali Kościół i władcy. Rozrost zjawiska - w renesansie. Istniał wówczas m. magnacki (Medyceusze, Sforzowie, Estowie) i papieski. W Polsce pojawił się nareszcie XV w. - działalność Z. Oleśnickiego. M. królewski rozpoczął się w czasach Jana Olbrachta, a szczególnego znaczenia nabrał za panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta; w kolejnych epokach - za Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten ostatni korzystnie wyróżniał się na tle Europy - nadał sztuce istotną rolę społ. (służenie narodowi). Do najwybitniejszych magnatów-mecenasów należeli: w renesansie P. Myszkowski, J. Zamoyski, F. Padniewski, w oświeceniu Załuscy, Czartoryscy, Potoccy, Radziwiłłowie. Funkcję tę spełniały także zakony, na przykład w oświeceniu pijarzy i jezuici. Mniejsze znaczenie miał m. szlachecki i mieszczański. Pocz. XIX w. przynosi postęp form instytucjonalnej opieki nad sztuką, na przykład działalność Tow. Przyjaciół Nauk czy fundacji J. Ossolińskiego. W XX w. rolę mecenasa regularnie przejmowało kraj, a również różne instytucje i organizacje. Opieka nad artystami polegała na tworzeniu im finansowych warunków uprawiania sztuki, pomocy w zdobyciu wykształcenia i tym podobne Wspólnie z pojawieniem się w pocz. XIX w. salonu lit. ( na przykład W. Krasińskiego) - również na zapewnieniu pozycji w środowisku. Układ ról protektor - podopieczny miewał również ujemne konsekwencje: zobowiązywał twórcę do podejmowania treści preferowanych poprzez mecenasa albo do pisania utworów panegirycznych. W pierwszej kolejności zapewniał sposobność rozwoju artysty i wielu dziedzin życia kulturalnego

Co to jest mecenat w Słownik definicji M .