morsztyn andrzej co to znaczy

Co oznacza Morsztyn Jan Andrzej? Co to jest: pisarz, znakomity przedstawiciel baroku. Po wielu

Co znaczy Morsztyn jan andrzej

Definicja MORSZTYN JAN ANDRZEJ: pisarz, znakomity przedstawiciel baroku. Po wielu latach pracy w dyplomacji w 1683 r. został przed sejmem oskarżony o zdradę, uszedł do Francji, gdzie przyjął nazwisko de Chateauvillain. Miłosne liryki i utwory o tematyce towarzyskiej zgromadzone zostały w dwa w najwyższym stopniu znane tomy: Kanikuła lub psia gwiazda (1647) i Lutnia (1661). M. jest również autorem Fraszek (około 1645) i wiersza rel. Pokuta w kwartanie (1652). Istotną pozycją w jego dorobku twórczym są przekłady większych całości: na przykład komedii pasterskiej T. Tassa Amintas (1650), fragmentu Adone G. Marina pt. Psyche (((około 1661), a w pierwszej kolejności dramatu Cyd lub Roderyk P. Corneille'a (((((około 1660). Lekkie i błyskotliwe wiersze o tematyce miłosnej i towarzyskiej były wynikiem znajomości reguł współczesnych autorowi szkół poetyckich, zwł. inspiracyjnego wpływu marinizmu

Co to jest Morsztyn Jan Andrzej w Słownik definicji M .