opaliński krzysztof co to znaczy

Co oznacza Opaliński Krzysztof? Co to jest: pisarz, mecenas, bibliofil. Brat Łukasza O. Działacz

Co znaczy Opaliński krzysztof

Definicja OPALIŃSKI KRZYSZTOF: pisarz, mecenas, bibliofil. Brat Łukasza O. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił w imieniu Władysława IV (1645), lecz od 1647 w opozycji antykrólewskiej. W 1655 r. pod Ujściem poddał Wielkopolskę królowi szwedz. Karolowi X Gustawowi. W 1649 r. zorganizował w Sierakowie pierwsze w Europie gimnazjum oparte na reformatorskich zasadach dydaktycznych czes. pedagoga J. A. Komenskiego. Autor popularnego zbioru satyr pisanych białym wierszem: Satyry, lub Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze należące (wyd. bezim. 1650), gdzie przedstawiał krytyczny wizerunek życia publicznego i obywatelskiego, głosząc konieczność reform. Autor Listów do brata Łukasza 1641-1653 (1957), protektor literatów wielkopolskich

Co to jest Opaliński Krzysztof w Słownik definicji O .