pokolenie zwane pokoleniem co to znaczy

Co oznacza pokolenie 56 zwane też pokoleniem Współczesności? Co to jest: młodzi pisarze i krytycy

Co znaczy Pokolenie 56 zwane też pokoleniem "współczesności"

Definicja POKOLENIE 56 ZWANE TEŻ POKOLENIEM "WSPÓŁCZESNOŚCI": młodzi pisarze i krytycy ur. w l. 1930-35. Ich pokoleniowym przeżyciem był przewrót październikowy po doświadczeniach czasów stalinowskich. Zbuntowani przeciw schematycznej i programowo optymistycznej lit. socrealizmu, manifestowali antyestetyzm (S. Grochowiak, A. Bursa), zainteresowanie kulturą peryferyjną (M. Białoszewski), niezgodę na kłamstwo i konformizm (M. Hłasko, Bursa), poczucie nieprzystosowania do rzeczywistości (Hłasko). Nie tworzyli zorganizowanej ekipy, byli wyraźnymi indywidualnościami. Wywarli znaczny wpływ na kierunek rozwoju lit. pol. Do pokolenia 56 należeli poeci E. Bryll, A. Bursa, S. Grochowiak, J. Harasymowicz, E. Stachura, prozaicy A. Brycht, M. Hłasko, I. Iredyński, M. Nowakowski, J. Krzysztoń, W. Odojewski, W. Terlecki, B. Wojdowski, dramaturdzy, między innymi S. Mrożek, i krytycy lit., na przykład J. Błoński i J. Łukasiewicz. Metodą wypowiedzi tej generacji były teatry studenckie, między innymi Studencki Teatr Satyryków (STS) w Warszawie, Bim-Bom w Gdańsku, Kalambur we Wrocławiu, i kabarety, m. in. Piwnica pod Baranami w Krakowie

Co to jest pokolenie 56 zwane też pokoleniem Współczesności w Słownik definicji P .