raszewski zbigniew co to znaczy

Co oznacza Raszewski Zbigniew? Co to jest: historyk teatru, prof. Instytutu Sztuki PAN, współred

Co znaczy Raszewski zbigniew

Definicja RASZEWSKI ZBIGNIEW: historyk teatru, prof. Instytutu Sztuki PAN, współred. "Pamiętnika Teatralnego". Autor wielu prac z historii pol. teatru, między innymi Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska (1955), Staroświecczyzna i rozwój czasu (1963), Krótka historia teatru polskiego (1977) - syntetyczne ujęcie od początków do 1939. O pol. teatrze narod. pisał w monografii Bogusławski (1972), ogłosił szkice o dramacie i teatrze Młodej Polski, teatrze XX w., na przykład Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru (1990). Red. naczelny Słownika biograficznego teatru polskiego, wydawca wyboru pism L. Schillera Teatr wielki (1961), zbiorowego wydania dramatów T. Rittnera (1966) i książki Sto przedstawień w opisach polskich autorów (1993). W swych pracach podkreślał związek pomiędzy wiedzą o przeszłości teatru a rozumieniem kształtowania się różnych poetyk dramatu, szczególnie romant., wskazywał na miejsce teatru w życiu obycz. i polit. danej epoki

Co to jest Raszewski Zbigniew w Słownik definicji R .