wujek jakub co to znaczy

Co oznacza Wujek Jakub? Co to jest: poeta, tłumacz. Pochodził z rodz. mieszczańskiej. Studiował na

Co znaczy Wujek jakub

Definicja WUJEK JAKUB: poeta, tłumacz. Pochodził z rodz. mieszczańskiej. Studiował na Akademii Krakowskiej, w Wiedniu (filozofię, matematykę i jęz. gr.) i w Rzymie (teologię i jęz. hebr.). Erudyta znający 5 języków (z łaciny, gr., hebr., niem., węg.). W 1565 r. wstąpił do zakonu jezuitów; święcenia kapłańskie przyjął w 68. Nauczyciel retoryki i katecheta szkoły jezuickiej w Pułtusku, później rektor kolegium w Poznaniu i Wilnie. W l. 1579-84 podwójnie przebywał w Siedmiogrodzie. Po powrocie do Polski zamieszkał w Krakowie, gdzie zmarł; pochowany w podziemiach kościoła Św. Barbary. Autor 3-częściowego zbioru kazań Postilla catholica, tj. Kazania na każdą niedzielę i na każde święto poprzez cały rok (wyd. 1573-75) i ich skrótu - Postylli mniejszej (1579/80), kilkakrotnie wznawianej (ostatni raz w XX w.) i tłumaczonej na jęz. litew., czes., niem. Postyllami konkurował z kazaniami M. Reja. Jego przekład Pisma św. ukazał się w 1593 r. (NT) i pośmiertnie w 1599 (całość). Na Biblii W. wychowały się pokolenia Polaków (zastąpiła ją dopiero Biblia Tysiąclecia)

Co to jest Wujek Jakub w Słownik definicji W .