ziembiewicz zenon co to znaczy

Co oznacza Ziembiewicz Zenon? Co to jest: gł. postać powieści Z. Nałkowskiej Granica, syn rządcy w

Co znaczy Ziembiewicz zenon

Definicja ZIEMBIEWICZ ZENON: gł. postać powieści Z. Nałkowskiej Granica, syn rządcy w Boleborzy, nadzwyczajnie ambitny i gotowy do dalekich kompromisów dla kariery. W latach gimnazjalnych kocha młodzieńczą miłością poznaną na stancji pannę Elżbietę Biecką, studiuje w Paryżu edukacji polit., aby zapewnić sobie środki na ukończenie edukacji współpracuje z pismem "Niwa", a pożyczki protektora Czechlińskiego określą jego późniejszy sposób myślenia i postępowania w państwie. Mimo krytycznej oceny romansów ojca w okresie ostatnich wakacji w Boleborzy nawiązuje taki właśnie z córką kucharki Justyną Bogutówną, nie traktując go w kategoriach jakichkolwiek zobowiązań. Pracę zaczyna w prowincjonalnym mieście, próbuje ponownie spotykać się z Elżbietą, obejmuje stanowisko redaktora po Czechlińskim, służy możnym Tczewskim, coraz częściej ulega oczekiwaniom miejscowych notabli. Spotyka również Justynę, która po śmierci matki poszukuje możliwości życia w mieście, odżywa stary romans, dziewczyna oczekuje ich dziecka. Próbą samooczyszczenia się Z. jest wyznanie prawdy narzeczonej, która zrywa kontakty i pozostawia go kochance wyjeżdżając do Warszawy, Z. jednak podąża za nią, efektywnie zabiegając o zgodę na małżeństwo. Nowe możliwości dalszej kariery zawodowej i socjalnej, upragniony ślub z Elżbietą, prezydentura miasta i następne kłopoty z Justyną wyznaczają odmienne zasady postępowania Z. Jako przedstawiciel miejscowego establishmentu, kreujący politykę i mający władzę, wyrzeka się własnych poglądów i ideałów formułując przed sobą i innymi różnego rodzaju usprawiedliwienia. Nie tylko nie wypełnia złożonych przedtem obietnic prywatnych i publicznych, lecz cynizm nazywa przyzwoitością, nie chce się przyznać do porażki swoich ideałów mimo obciążenia odpowiedzialnością za śmierć robotników, na ostrzeżenia żony, iż istnieje "granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą", reaguje agresją. Znak. sprawiedliwość wymierza mu Justyna, która wdarłszy się do gabinetu oblewa twarz Z. żrącym płynem - ociemniały i skompromitowany popełnia samobójstwo strzałem z rewolweru

Co to jest Ziembiewicz Zenon w Słownik definicji Z .