Balbin co to znaczy

Imię męskie: Balbin. Ludzie o imieniu Balbin w Polsce. Imiona męskie

Pan Balbin

Imię Balbin męskie dla chłopca.

Pochodzenie Balbin: Pochodzenia łacińskiego, od słowa balba (jąkała, bełkoczący). Utworzone od nazwy rodowej Balbi. ZDROBNIENIA: Balbinek, Balbisz, Binek. OBCE FORMY: Balbinus (z łaciny:), Balbin (ogólnie przyj. forma). Forma kobieca: Balbina.NAZWISKA:Balbin, Balbus, Balbusa, Balbuża, Blabus, Blabusz, Blabuś.ZNANE POSTACIE:Dechius Caelius Balbinus, król rzym. (III w.).


Typowe błędy i pomyłki w pisowni imienia Balbin:
Napisz E-mail: balbin@

Strona: , , telefon.

Wszystkie imiona męskie na Znaczenie imienia B .