hadzel horubski hałduga co to znaczy

Hadzel, Horubski, Hałduga, Horczaruk, Hopczyńska, Hurbańczuk, Horonży, Huhmann, Hoflich, Huff

Polskie nazwiska na H

Nazwisko Ilość ludzi w Polsce
Halawin Jedna osoba o nazwisku Halawin
Hipowski 9 osób o nazwisku Hipowski
Hordik 11 osób o nazwisku Hordik
Haramos Brak obywateli o nazwisku Haramos
Herpszt 5 osób o nazwisku Herpszt
Hrymczak Brak obywateli o nazwisku Hrymczak
Holewiński 124 osób o nazwisku Holewiński
Hejbowicz 35 osób o nazwisku Hejbowicz
Hosza 4 osoby o nazwisku Hosza
Hegmann 2 osoby o nazwisku Hegmann
Heroszkiewicz Jedna osoba o nazwisku Heroszkiewicz
Hohlweg 27 osób o nazwisku Hohlweg
Hojszyk 52 osób o nazwisku Hojszyk
Hucalak Brak obywateli o nazwisku Hucalak
Hopczyk 3 osoby o nazwisku Hopczyk
Hołowina 12 osób o nazwisku Hołowina
Hondrzyk Jedna osoba o nazwisku Hondrzyk
Hacewicz Brak obywateli o nazwisku Hacewicz
Harapuczyk Jedna osoba o nazwisku Harapuczyk
Hocajluk 6 osób o nazwisku Hocajluk
Helias 4 osoby o nazwisku Helias
Horodek 46 osób o nazwisku Horodek
Hawemeister Jedna osoba o nazwisku Hawemeister
Huta-Hołdowski 10 osób o nazwisku Huta-Hołdowski
Haderska Jedna osoba o nazwisku Haderska
Hakubas Jedna osoba o nazwisku Hakubas
Hartramf 5 osób o nazwisku Hartramf
Hustwitt Jedna osoba o nazwisku Hustwitt
Hićkiewicz 6 osób o nazwisku Hićkiewicz
Hollinger Jedna osoba o nazwisku Hollinger
Helbedel Jedna osoba o nazwisku Helbedel
Halasińska Jedna osoba o nazwisku Halasińska
Hischtin 2 osoby o nazwisku Hischtin
Hullok 4 osoby o nazwisku Hullok
Hakobert 5 osób o nazwisku Hakobert
Hermasch Jedna osoba o nazwisku Hermasch
Harlejczak 2 osoby o nazwisku Harlejczak
Horań Jedna osoba o nazwisku Horań
Hasselmajer Brak obywateli o nazwisku Hasselmajer
Hojatynowicz 2 osoby o nazwisku Hojatynowicz
Hwalisz 19 osób o nazwisku Hwalisz
Hudwiłowicz 2 osoby o nazwisku Hudwiłowicz
Honczak 3 osoby o nazwisku Honczak
Hummiel Jedna osoba o nazwisku Hummiel
Hajwos 20 osób o nazwisku Hajwos
Hołas Brak obywateli o nazwisku Hołas
Hafenstein 2 osoby o nazwisku Hafenstein
Haun 2 osoby o nazwisku Haun
Harusarz Jedna osoba o nazwisku Harusarz
Hlebisz Jedna osoba o nazwisku Hlebisz
Hamerszmydt Brak obywateli o nazwisku Hamerszmydt
Hehnel 17 osób o nazwisku Hehnel
Henszlik 3 osoby o nazwisku Henszlik
Hawańczak 46 osób o nazwisku Hawańczak
Hobik 60 osób o nazwisku Hobik
Hauderowicz 9 osób o nazwisku Hauderowicz
Haring 2 osoby o nazwisku Haring
Hucajluk Jedna osoba o nazwisku Hucajluk
Hochaus 24 osób o nazwisku Hochaus
Haenelt 4 osoby o nazwisku Haenelt
Harłos 4 osoby o nazwisku Harłos
Hyrkowski 5 osób o nazwisku Hyrkowski
Hemlich 22 osób o nazwisku Hemlich
Hyzny Jedna osoba o nazwisku Hyzny
Haner Brak obywateli o nazwisku Haner
Hamalski 2 osoby o nazwisku Hamalski
Haładyń 16 osób o nazwisku Haładyń
Hejnemann 2 osoby o nazwisku Hejnemann
Honiwiczka Jedna osoba o nazwisku Honiwiczka
Hodera 80 osób o nazwisku Hodera
Hotowski 19 osób o nazwisku Hotowski
Hawranka 2 osoby o nazwisku Hawranka
Hotlas 5 osób o nazwisku Hotlas
Hrudzik Jedna osoba o nazwisku Hrudzik
Hawdurowicz 9 osób o nazwisku Hawdurowicz
Hryjczuk Brak obywateli o nazwisku Hryjczuk
Hołod 307 osób o nazwisku Hołod
Hawrat Jedna osoba o nazwisku Hawrat
Holur Jedna osoba o nazwisku Holur
Hakowiecka Brak obywateli o nazwisku Hakowiecka
Hatało 13 osób o nazwisku Hatało
Hauppa 4 osoby o nazwisku Hauppa
Hezman Jedna osoba o nazwisku Hezman
Harabkiewicz Jedna osoba o nazwisku Harabkiewicz
Hybiorz 16 osób o nazwisku Hybiorz
Hałylak 3 osoby o nazwisku Hałylak
Handżel Jedna osoba o nazwisku Handżel
Harasiumiuk 2 osoby o nazwisku Harasiumiuk
Hiner 5 osób o nazwisku Hiner
Hyźniak Jedna osoba o nazwisku Hyźniak
Heintel Jedna osoba o nazwisku Heintel
Hermelak Jedna osoba o nazwisku Hermelak
Helbik 238 osób o nazwisku Helbik
Hamanowski 11 osób o nazwisku Hamanowski
Hebeustreit Jedna osoba o nazwisku Hebeustreit
Hajdamowicz 384 osób o nazwisku Hajdamowicz
Hyńcza Brak obywateli o nazwisku Hyńcza
Hun 4 osoby o nazwisku Hun
Holeński 6 osób o nazwisku Holeński
Hołajczak Brak obywateli o nazwisku Hołajczak
Hryderuk Brak obywateli o nazwisku Hryderuk
Hoehn 7 osób o nazwisku Hoehn
Honzatko 9 osób o nazwisku Honzatko
Harcuła 22 osób o nazwisku Harcuła
Hajbowicz 104 osób o nazwisku Hajbowicz
Horostowski 8 osób o nazwisku Horostowski
Hadyszewska Brak obywateli o nazwisku Hadyszewska
Hałdun 2 osoby o nazwisku Hałdun
Hrubiszewski 4 osoby o nazwisku Hrubiszewski
Horoba 176 osób o nazwisku Horoba
Horoś 29 osób o nazwisku Horoś
Hormadiuk Jedna osoba o nazwisku Hormadiuk
Henschel 119 osób o nazwisku Henschel
Hurdaki 3 osoby o nazwisku Hurdaki
Hellbranolt Jedna osoba o nazwisku Hellbranolt
Harytyk Brak obywateli o nazwisku Harytyk
Hadyniak 207 osób o nazwisku Hadyniak
Heberlejn 33 osób o nazwisku Heberlejn
Halmonowicz Brak obywateli o nazwisku Halmonowicz
Harkaj 12 osób o nazwisku Harkaj
Hincman 78 osób o nazwisku Hincman
Hanin 6 osób o nazwisku Hanin
Hallik Jedna osoba o nazwisku Hallik
Helmich 17 osób o nazwisku Helmich
Hajdiuk 6 osób o nazwisku Hajdiuk
Hatarym Jedna osoba o nazwisku Hatarym
Henryka 2 osoby o nazwisku Henryka
Hablicer 8 osób o nazwisku Hablicer
Hubiak 95 osób o nazwisku Hubiak
Holm 37 osób o nazwisku Holm
Hruniewicka Jedna osoba o nazwisku Hruniewicka
Hanafi 12 osób o nazwisku Hanafi
Husarz 124 osób o nazwisku Husarz
Hamańczuk 6 osób o nazwisku Hamańczuk
Hybysz 3 osoby o nazwisku Hybysz
Hoderek Brak obywateli o nazwisku Hoderek
Hengier 10 osób o nazwisku Hengier
Husiałek Brak obywateli o nazwisku Husiałek
Hafciarek Jedna osoba o nazwisku Hafciarek
Hanczak 56 osób o nazwisku Hanczak
Helwich 360 osób o nazwisku Helwich
Horodysko 2 osoby o nazwisku Horodysko
Hochbaum 27 osób o nazwisku Hochbaum
Hareżlak 15 osób o nazwisku Hareżlak
Himan 2 osoby o nazwisku Himan
Henslok 26 osób o nazwisku Henslok
Harwart 6 osób o nazwisku Harwart
Hano 156 osób o nazwisku Hano
Hotlos 10 osób o nazwisku Hotlos
Hwozdyk 14 osób o nazwisku Hwozdyk
Hilże Brak obywateli o nazwisku Hilże
Harmała 2 osoby o nazwisku Harmała
Hojnicki 13 osób o nazwisku Hojnicki
Hwiałowski Brak obywateli o nazwisku Hwiałowski
Hlumert Jedna osoba o nazwisku Hlumert
Holzhauser Jedna osoba o nazwisku Holzhauser
Hudenko Brak obywateli o nazwisku Hudenko
Hogel Brak obywateli o nazwisku Hogel
Hirotomi Brak obywateli o nazwisku Hirotomi
Haniasz Brak obywateli o nazwisku Haniasz
Hołowniak 4 osoby o nazwisku Hołowniak
Hulboj 226 osób o nazwisku Hulboj
Hlawacz 38 osób o nazwisku Hlawacz
Hilewicz 8 osób o nazwisku Hilewicz
Hainberg 2 osoby o nazwisku Hainberg
Heniek Brak obywateli o nazwisku Heniek
Halesa Brak obywateli o nazwisku Halesa
Huptych 10 osób o nazwisku Huptych
Hubkiewicz 21 osób o nazwisku Hubkiewicz
Helle 16 osób o nazwisku Helle
Hikisz 19 osób o nazwisku Hikisz
Hantschke Jedna osoba o nazwisku Hantschke
Hałysz 2 osoby o nazwisku Hałysz
Haiduczek 3 osoby o nazwisku Haiduczek
Hojdała 5 osób o nazwisku Hojdała
Houwalt 20 osób o nazwisku Houwalt
Habka Brak obywateli o nazwisku Habka
Hordyjuk Brak obywateli o nazwisku Hordyjuk
Habuda 169 osób o nazwisku Habuda
Hermajz 3 osoby o nazwisku Hermajz
Harchula 24 osób o nazwisku Harchula
Hemmerle 2 osoby o nazwisku Hemmerle
Hanypsiak 3 osoby o nazwisku Hanypsiak
Hernes 285 osób o nazwisku Hernes
Heitke Brak obywateli o nazwisku Heitke
Hysik Jedna osoba o nazwisku Hysik
Hoinisch 16 osób o nazwisku Hoinisch
Horkawy 22 osób o nazwisku Horkawy
Hoffman 2570 osób o nazwisku Hoffman
Hatuszka Jedna osoba o nazwisku Hatuszka
Helan Jedna osoba o nazwisku Helan
Hajnrich 64 osób o nazwisku Hajnrich
Hławniak 16 osób o nazwisku Hławniak
Hess 540 osób o nazwisku Hess
Held 79 osób o nazwisku Held
Howańczak 6 osób o nazwisku Howańczak
Hras Jedna osoba o nazwisku Hras
Husiak 24 osób o nazwisku Husiak
Hackel 15 osób o nazwisku Hackel
Hołynek Brak obywateli o nazwisku Hołynek
Hft 26 osób o nazwisku Hft
Horzeca Jedna osoba o nazwisku Horzeca
Hentczel Brak obywateli o nazwisku Hentczel
Harmo 11 osób o nazwisku Harmo
Holicko Jedna osoba o nazwisku Holicko
Hrybieński 2 osoby o nazwisku Hrybieński
Habolas Brak obywateli o nazwisku Habolas
Hadla Jedna osoba o nazwisku Hadla
Herzek Jedna osoba o nazwisku Herzek
Hanoussek Jedna osoba o nazwisku Hanoussek
Hajdziony 77 osób o nazwisku Hajdziony
Haduś Jedna osoba o nazwisku Haduś
Huma 91 osób o nazwisku Huma
Hefele 9 osób o nazwisku Hefele
Hołodyszyn 5 osób o nazwisku Hołodyszyn
Harmas 69 osób o nazwisku Harmas
Hażda Brak obywateli o nazwisku Hażda
Hołowka 7 osób o nazwisku Hołowka
Hamanowicz 74 osób o nazwisku Hamanowicz
Holcher Jedna osoba o nazwisku Holcher
Haup Jedna osoba o nazwisku Haup
Hanswirt Jedna osoba o nazwisku Hanswirt
Hercik 17 osób o nazwisku Hercik
Hajdenrach Jedna osoba o nazwisku Hajdenrach
Hałabarda Brak obywateli o nazwisku Hałabarda
Habliczek Brak obywateli o nazwisku Habliczek
Hastman Brak obywateli o nazwisku Hastman
Horakowski 23 osób o nazwisku Horakowski
Hosaniak 67 osób o nazwisku Hosaniak
Herezak Brak obywateli o nazwisku Herezak
Haraczyńska Brak obywateli o nazwisku Haraczyńska
Hinczyńska Jedna osoba o nazwisku Hinczyńska
Hemczak Jedna osoba o nazwisku Hemczak
Herdyna 9 osób o nazwisku Herdyna
Habinek Jedna osoba o nazwisku Habinek
Horobiec 7 osób o nazwisku Horobiec
Horodecha Jedna osoba o nazwisku Horodecha
Hejmlich 20 osób o nazwisku Hejmlich
Hegerle 4 osoby o nazwisku Hegerle
Heine 125 osób o nazwisku Heine
Heckel 7 osób o nazwisku Heckel
Hetflaisz 13 osób o nazwisku Hetflaisz
Hobgarski 61 osób o nazwisku Hobgarski
Hunski 2 osoby o nazwisku Hunski
Hochn Jedna osoba o nazwisku Hochn
Haumey Jedna osoba o nazwisku Haumey
Haft-Szatyński 8 osób o nazwisku Haft-Szatyński
Halduś Jedna osoba o nazwisku Halduś
Hetnerowski 15 osób o nazwisku Hetnerowski
Harycki 6 osób o nazwisku Harycki
Horajn Brak obywateli o nazwisku Horajn
Harasymiuk 143 osób o nazwisku Harasymiuk
Hafijczuk Brak obywateli o nazwisku Hafijczuk
Henczyk 4 osoby o nazwisku Henczyk
Hafka 13 osób o nazwisku Hafka
Hłodzik 24 osób o nazwisku Hłodzik
Hruszecka Brak obywateli o nazwisku Hruszecka
Hanks Jedna osoba o nazwisku Hanks
Henpel Brak obywateli o nazwisku Henpel
Henser 3 osoby o nazwisku Henser
Huszakowski 6 osób o nazwisku Huszakowski
Hemer 77 osób o nazwisku Hemer
Hudeusz Brak obywateli o nazwisku Hudeusz
Hołysty Jedna osoba o nazwisku Hołysty
Harasinik Brak obywateli o nazwisku Harasinik
Hannig 17 osób o nazwisku Hannig
Haertling 6 osób o nazwisku Haertling
Hardzik Jedna osoba o nazwisku Hardzik
Hawrej Brak obywateli o nazwisku Hawrej
Hojsym Jedna osoba o nazwisku Hojsym
Hasydzyk 2 osoby o nazwisku Hasydzyk
Harendarz 329 osób o nazwisku Harendarz
Hałakuń 2 osoby o nazwisku Hałakuń
Hordiejuk Brak obywateli o nazwisku Hordiejuk
Hanbicki 4 osoby o nazwisku Hanbicki
Hek 100 osób o nazwisku Hek
Hacker 3 osoby o nazwisku Hacker
Hargiela Jedna osoba o nazwisku Hargiela
Hubtas Brak obywateli o nazwisku Hubtas
Hyba 139 osób o nazwisku Hyba
Hammacher 7 osób o nazwisku Hammacher
Heleberda Brak obywateli o nazwisku Heleberda
Hincko 2 osoby o nazwisku Hincko
Hodzyński 23 osób o nazwisku Hodzyński
Harasyn Jedna osoba o nazwisku Harasyn
Hermansson 5 osób o nazwisku Hermansson
Harbek 2 osoby o nazwisku Harbek
Hanna 14 osób o nazwisku Hanna
Hanryszko Brak obywateli o nazwisku Hanryszko
Horzog Brak obywateli o nazwisku Horzog
Harylski Jedna osoba o nazwisku Harylski
Horążlak Brak obywateli o nazwisku Horążlak
Hajnce 168 osób o nazwisku Hajnce
Horbaczewski 448 osób o nazwisku Horbaczewski
Haiser 12 osób o nazwisku Haiser
Hałada 76 osób o nazwisku Hałada
Himstedt 15 osób o nazwisku Himstedt
Humen 70 osób o nazwisku Humen
Hroun Jedna osoba o nazwisku Hroun
Hajnarz Brak obywateli o nazwisku Hajnarz
Harnatowicz Brak obywateli o nazwisku Harnatowicz
Hebut Jedna osoba o nazwisku Hebut
Hotel 40 osób o nazwisku Hotel
Hucak Jedna osoba o nazwisku Hucak
Hertely 17 osób o nazwisku Hertely
Haraśny 59 osób o nazwisku Haraśny
Hemard 2 osoby o nazwisku Hemard
Hraj 19 osób o nazwisku Hraj
Haberliński 15 osób o nazwisku Haberliński
Hetyk 9 osób o nazwisku Hetyk
Hendra 10 osób o nazwisku Hendra
Hamaker Jedna osoba o nazwisku Hamaker
Hojdasz Brak obywateli o nazwisku Hojdasz
Hołotnik 6 osób o nazwisku Hołotnik
Hiszko Brak obywateli o nazwisku Hiszko
Horyp Brak obywateli o nazwisku Horyp
Holstein 22 osób o nazwisku Holstein
Hotowała Brak obywateli o nazwisku Hotowała
Hirsh 3 osoby o nazwisku Hirsh
Haschek 3 osoby o nazwisku Haschek
Henczak 27 osób o nazwisku Henczak
Horbatnik 3 osoby o nazwisku Horbatnik
Horyszka Brak obywateli o nazwisku Horyszka
Hołowyty Jedna osoba o nazwisku Hołowyty
Hawrek Brak obywateli o nazwisku Hawrek
Hattwig Brak obywateli o nazwisku Hattwig
Hemler Brak obywateli o nazwisku Hemler
Hryńkiw 9 osób o nazwisku Hryńkiw
Henik 46 osób o nazwisku Henik
Hnyłyca Brak obywateli o nazwisku Hnyłyca
Himeniuk Jedna osoba o nazwisku Himeniuk
Harpul Jedna osoba o nazwisku Harpul
Henclik 151 osób o nazwisku Henclik
Hardwig 2 osoby o nazwisku Hardwig
Hajduszewski 7 osób o nazwisku Hajduszewski
Huryniuk Brak obywateli o nazwisku Huryniuk
Harbinowska Brak obywateli o nazwisku Harbinowska
Hensztel Jedna osoba o nazwisku Hensztel
Harasymek 21 osób o nazwisku Harasymek
Hyndza 14 osób o nazwisku Hyndza
Hyrciuk Jedna osoba o nazwisku Hyrciuk
Hejnce Jedna osoba o nazwisku Hejnce
Hanrych 4 osoby o nazwisku Hanrych
Harajda 47 osób o nazwisku Harajda
Hegeduess 5 osób o nazwisku Hegeduess
Hałatyn 12 osób o nazwisku Hałatyn
Hożyk Brak obywateli o nazwisku Hożyk
Hettwer 15 osób o nazwisku Hettwer
Handziaruk Brak obywateli o nazwisku Handziaruk
Hellebrant 2 osoby o nazwisku Hellebrant
Hermyt 110 osób o nazwisku Hermyt
Horłoża Jedna osoba o nazwisku Horłoża
Hackiewicz 204 osób o nazwisku Hackiewicz
Hyzik Brak obywateli o nazwisku Hyzik
Hałdaj Brak obywateli o nazwisku Hałdaj
Hryszczyszyn 6 osób o nazwisku Hryszczyszyn
Hałamko 5 osób o nazwisku Hałamko
Hegenbarth 104 osób o nazwisku Hegenbarth
Harackiewicz 82 osób o nazwisku Harackiewicz
Harbin 12 osób o nazwisku Harbin
Heza 3 osoby o nazwisku Heza
Horążyk Brak obywateli o nazwisku Horążyk
Hektus 26 osób o nazwisku Hektus
Helbowicz Jedna osoba o nazwisku Helbowicz
Haberland 23 osób o nazwisku Haberland
Hyll 3 osoby o nazwisku Hyll
Helecki 2 osoby o nazwisku Helecki
Hółoga Jedna osoba o nazwisku Hółoga
Hawoluk Brak obywateli o nazwisku Hawoluk
Hertmanowicz 14 osób o nazwisku Hertmanowicz
Hodara 35 osób o nazwisku Hodara
Harembski 28 osób o nazwisku Harembski
Hrygorczyk Jedna osoba o nazwisku Hrygorczyk
Halęba Brak obywateli o nazwisku Halęba
Hudzikiewicz 11 osób o nazwisku Hudzikiewicz
Henda 4 osoby o nazwisku Henda
Herodes Jedna osoba o nazwisku Herodes
Honorski 33 osób o nazwisku Honorski
Hnybidenko 5 osób o nazwisku Hnybidenko
Halk 54 osób o nazwisku Halk
Hutel 5 osób o nazwisku Hutel
Herominka Jedna osoba o nazwisku Herominka
Hima 3 osoby o nazwisku Hima
Hładaniuk 3 osoby o nazwisku Hładaniuk
Hełman Jedna osoba o nazwisku Hełman
Heubi 3 osoby o nazwisku Heubi
Hrobak 12 osób o nazwisku Hrobak
Hoponik Brak obywateli o nazwisku Hoponik
Halbreich Brak obywateli o nazwisku Halbreich
Habryska Brak obywateli o nazwisku Habryska
Hereży 2 osoby o nazwisku Hereży
Herdzina 151 osób o nazwisku Herdzina
Hoinkes 10 osób o nazwisku Hoinkes
Herud 171 osób o nazwisku Herud
Hasiak 645 osób o nazwisku Hasiak
Hładyniuk 25 osób o nazwisku Hładyniuk
Hołowieszko 35 osób o nazwisku Hołowieszko
Heberczuk 11 osób o nazwisku Heberczuk
Heronim Brak obywateli o nazwisku Heronim
Hołupko Brak obywateli o nazwisku Hołupko
Henc 235 osób o nazwisku Henc
Hargas 3 osoby o nazwisku Hargas
Hoflik 4 osoby o nazwisku Hoflik
Hałatiuk 7 osób o nazwisku Hałatiuk
Haspert 16 osób o nazwisku Haspert
Hejnich 3 osoby o nazwisku Hejnich
Hampl 3 osoby o nazwisku Hampl
Heynowski 3 osoby o nazwisku Heynowski
Hirer Jedna osoba o nazwisku Hirer
Hrybacz 23 osób o nazwisku Hrybacz
Huzist Jedna osoba o nazwisku Huzist
Hatałowicz Brak obywateli o nazwisku Hatałowicz
Hopel 11 osób o nazwisku Hopel
Hojdor Jedna osoba o nazwisku Hojdor
Hwiłka Jedna osoba o nazwisku Hwiłka
Herhorowicz Brak obywateli o nazwisku Herhorowicz
Hędzel Jedna osoba o nazwisku Hędzel
Hlebiecki 5 osób o nazwisku Hlebiecki
Hochicz 7 osób o nazwisku Hochicz
Hachorek 2 osoby o nazwisku Hachorek
Hladna Jedna osoba o nazwisku Hladna
Hasselt 2 osoby o nazwisku Hasselt
Hęcik 3 osoby o nazwisku Hęcik
Harłoza 10 osób o nazwisku Harłoza
Hejzel 5 osób o nazwisku Hejzel
Hejchel Brak obywateli o nazwisku Hejchel
Holewik 287 osób o nazwisku Holewik
Hannowski Jedna osoba o nazwisku Hannowski
Hoedt 43 osób o nazwisku Hoedt
Halatyn 8 osób o nazwisku Halatyn
Hosticzka Brak obywateli o nazwisku Hosticzka
Hosowicz 11 osób o nazwisku Hosowicz
Hopner Jedna osoba o nazwisku Hopner
Hockauff Jedna osoba o nazwisku Hockauff
Holwig 10 osób o nazwisku Holwig
Hornof 10 osób o nazwisku Hornof
Hurlet Jedna osoba o nazwisku Hurlet
Hałatienko 18 osób o nazwisku Hałatienko
Hala 160 osób o nazwisku Hala
Hwedyk 7 osób o nazwisku Hwedyk
Hajtner 15 osób o nazwisku Hajtner
Humiak Jedna osoba o nazwisku Humiak
Hacas 2 osoby o nazwisku Hacas
Hałabek Brak obywateli o nazwisku Hałabek
Hoder 120 osób o nazwisku Hoder
Heidbuchel Jedna osoba o nazwisku Heidbuchel
Hajdusz Brak obywateli o nazwisku Hajdusz
Hartyk 2 osoby o nazwisku Hartyk
Harendziak 38 osób o nazwisku Harendziak
Hatrowicz Jedna osoba o nazwisku Hatrowicz
Hanćkowiak 26 osób o nazwisku Hanćkowiak
Hezler 17 osób o nazwisku Hezler
Hladoń 11 osób o nazwisku Hladoń
Herwos Brak obywateli o nazwisku Herwos
Hadziewicz 69 osób o nazwisku Hadziewicz
Hejnak 4 osoby o nazwisku Hejnak
Hajdner 22 osób o nazwisku Hajdner
Hochór 17 osób o nazwisku Hochór
Hieronimiak Jedna osoba o nazwisku Hieronimiak
Hrygienko Brak obywateli o nazwisku Hrygienko
Hajduczenia 437 osób o nazwisku Hajduczenia
Hutrowicz Brak obywateli o nazwisku Hutrowicz
Hordiejczuk Jedna osoba o nazwisku Hordiejczuk
Hewa 38 osób o nazwisku Hewa
Hermańczuk 5 osób o nazwisku Hermańczuk
Hamryszok Brak obywateli o nazwisku Hamryszok
Hunszka Brak obywateli o nazwisku Hunszka
Hewner 77 osób o nazwisku Hewner
Hostyna Brak obywateli o nazwisku Hostyna
Haryndarz Brak obywateli o nazwisku Haryndarz
Haber vel Chaber 11 osób o nazwisku Haber vel Chaber
Huban Brak obywateli o nazwisku Huban
Hermańczyk Jedna osoba o nazwisku Hermańczyk
Hadeja 2 osoby o nazwisku Hadeja
Hasuk Brak obywateli o nazwisku Hasuk
Hughes 3 osoby o nazwisku Hughes
Hrańczuk Jedna osoba o nazwisku Hrańczuk
Hemke 36 osób o nazwisku Hemke
Hamzic Jedna osoba o nazwisku Hamzic
Hippner 26 osób o nazwisku Hippner
Hildman 4 osoby o nazwisku Hildman
Hadajczuk Brak obywateli o nazwisku Hadajczuk
Hafczyński 4 osoby o nazwisku Hafczyński
Hancke 12 osób o nazwisku Hancke
Helajsińska Jedna osoba o nazwisku Helajsińska
Huflejt 28 osób o nazwisku Huflejt
Hlusow 2 osoby o nazwisku Hlusow
Handrich 12 osób o nazwisku Handrich
Harnis Brak obywateli o nazwisku Harnis
Hamk Jedna osoba o nazwisku Hamk
Horyszno 5 osób o nazwisku Horyszno
Hawra 21 osób o nazwisku Hawra
Hnatyszek Jedna osoba o nazwisku Hnatyszek
Hoderko 9 osób o nazwisku Hoderko
Hrabel Brak obywateli o nazwisku Hrabel
Hożynka 7 osób o nazwisku Hożynka
Hytros Jedna osoba o nazwisku Hytros
Haft 16 osób o nazwisku Haft
Harasieniuch Brak obywateli o nazwisku Harasieniuch
Hetko 94 osób o nazwisku Hetko
Hryniewicz 1842 osób o nazwisku Hryniewicz
Horosiewcz Jedna osoba o nazwisku Horosiewcz
Hanken 5 osób o nazwisku Hanken
Hillerbrandt Brak obywateli o nazwisku Hillerbrandt
Horała 237 osób o nazwisku Horała
Hordyczuk Brak obywateli o nazwisku Hordyczuk
Houda 16 osób o nazwisku Houda
Hydel 58 osób o nazwisku Hydel
Hreczana 6 osób o nazwisku Hreczana
Hozyasz 11 osób o nazwisku Hozyasz
Horbulewicz 71 osób o nazwisku Horbulewicz
Horucki 3 osoby o nazwisku Horucki
Hupczuk Brak obywateli o nazwisku Hupczuk
Hyrycz 70 osób o nazwisku Hyrycz
Herynowski 27 osób o nazwisku Herynowski
Hudek 175 osób o nazwisku Hudek
Hłoń 3 osoby o nazwisku Hłoń
Hrynczycha 3 osoby o nazwisku Hrynczycha
Hanysik Jedna osoba o nazwisku Hanysik
Hajnek 4 osoby o nazwisku Hajnek
Hajri 6 osób o nazwisku Hajri
Haleńczak 5 osób o nazwisku Haleńczak
Hożeluk Brak obywateli o nazwisku Hożeluk
Hradel 2 osoby o nazwisku Hradel
Hoćko 7 osób o nazwisku Hoćko
Hejmowicz Jedna osoba o nazwisku Hejmowicz
Herszkowska Jedna osoba o nazwisku Herszkowska
Hińca 28 osób o nazwisku Hińca
Hejgelmann Brak obywateli o nazwisku Hejgelmann
Haiza 2 osoby o nazwisku Haiza
Haszlakiewicz 4 osoby o nazwisku Haszlakiewicz
Hareża 9 osób o nazwisku Hareża
Hąc 65 osób o nazwisku Hąc
Hrycków Jedna osoba o nazwisku Hrycków
Hawryłeńko Brak obywateli o nazwisku Hawryłeńko
Huzyk Brak obywateli o nazwisku Huzyk
Holon 40 osób o nazwisku Holon
Horejko Brak obywateli o nazwisku Horejko
Holler 41 osób o nazwisku Holler
Hałajdziak 41 osób o nazwisku Hałajdziak
Hołyń Brak obywateli o nazwisku Hołyń
Heis Brak obywateli o nazwisku Heis
Hotenko 5 osób o nazwisku Hotenko
Hirsel Jedna osoba o nazwisku Hirsel
Hoszewski 6 osób o nazwisku Hoszewski
Homoła 17 osób o nazwisku Homoła
Hwal Jedna osoba o nazwisku Hwal
Hawrysio 7 osób o nazwisku Hawrysio
Holovecz 3 osoby o nazwisku Holovecz
Habna Brak obywateli o nazwisku Habna
Humoła Jedna osoba o nazwisku Humoła
Hirszewicz Brak obywateli o nazwisku Hirszewicz
Haffmann Jedna osoba o nazwisku Haffmann
Harlej 27 osób o nazwisku Harlej
Hładec 6 osób o nazwisku Hładec
Hadrich 30 osób o nazwisku Hadrich
Haruń 4 osoby o nazwisku Haruń
Hłuch 5 osób o nazwisku Hłuch
Hołowiak 114 osób o nazwisku Hołowiak
Hundzyk 10 osób o nazwisku Hundzyk
Holczer Jedna osoba o nazwisku Holczer
Horbaczuk 15 osób o nazwisku Horbaczuk
Hasler 23 osób o nazwisku Hasler
Husior Jedna osoba o nazwisku Husior
Hermsmajer Jedna osoba o nazwisku Hermsmajer
Hodanycz Brak obywateli o nazwisku Hodanycz
Hurbich Jedna osoba o nazwisku Hurbich
Hranka Brak obywateli o nazwisku Hranka
Hutnikowska Brak obywateli o nazwisku Hutnikowska
Hohorek 26 osób o nazwisku Hohorek
Hellmys Brak obywateli o nazwisku Hellmys
Hucher 8 osób o nazwisku Hucher
Hafbauer Jedna osoba o nazwisku Hafbauer
Hussan Jedna osoba o nazwisku Hussan
Haluszewska Brak obywateli o nazwisku Haluszewska
Hinzinger 10 osób o nazwisku Hinzinger
Harnuszkiewicz Brak obywateli o nazwisku Harnuszkiewicz
Hoć 75 osób o nazwisku Hoć
Homziak 7 osób o nazwisku Homziak
Huszał 35 osób o nazwisku Huszał
Harcunowicz 10 osób o nazwisku Harcunowicz
Hojczyk 229 osób o nazwisku Hojczyk
Herbej Jedna osoba o nazwisku Herbej
Hazeński 17 osób o nazwisku Hazeński
Henschke 119 osób o nazwisku Henschke
Huterak Brak obywateli o nazwisku Huterak
Herbacz 12 osób o nazwisku Herbacz
Hiberkowska Brak obywateli o nazwisku Hiberkowska
Hrynewka 3 osoby o nazwisku Hrynewka
Hopfler 4 osoby o nazwisku Hopfler
Hogendorf 37 osób o nazwisku Hogendorf
Hrynielewicz 3 osoby o nazwisku Hrynielewicz
Heydysz 2 osoby o nazwisku Heydysz
Horęża 2 osoby o nazwisku Horęża
Huse 6 osób o nazwisku Huse
Hejczak Brak obywateli o nazwisku Hejczak
Hellberg 3 osoby o nazwisku Hellberg
Hadzielski Jedna osoba o nazwisku Hadzielski
Harbata 3 osoby o nazwisku Harbata
Huc 38 osób o nazwisku Huc
Honekiewicz Brak obywateli o nazwisku Honekiewicz
Hinicz Jedna osoba o nazwisku Hinicz
Hikert 8 osób o nazwisku Hikert
Handor 70 osób o nazwisku Handor
Hożak Jedna osoba o nazwisku Hożak
Haryzula Brak obywateli o nazwisku Haryzula
Hornacki Jedna osoba o nazwisku Hornacki
Holcenbach 5 osób o nazwisku Holcenbach
Hyżowiecki 31 osób o nazwisku Hyżowiecki
Horągiewicz 4 osoby o nazwisku Horągiewicz
Hwedoruk 3 osoby o nazwisku Hwedoruk
Hiter 45 osób o nazwisku Hiter
Hruściński 16 osób o nazwisku Hruściński
Hayes 2 osoby o nazwisku Hayes
Hunsch Brak obywateli o nazwisku Hunsch
Hałapa 4 osoby o nazwisku Hałapa
Handzow 2 osoby o nazwisku Handzow
Hendrak Brak obywateli o nazwisku Hendrak
Hansbach 16 osób o nazwisku Hansbach
Hłuszyczko Brak obywateli o nazwisku Hłuszyczko
Hormik 2 osoby o nazwisku Hormik
Haterak Brak obywateli o nazwisku Haterak
Hnatczyszyn Brak obywateli o nazwisku Hnatczyszyn
Hanfler 3 osoby o nazwisku Hanfler
Harna 39 osób o nazwisku Harna
Hoderyn Jedna osoba o nazwisku Hoderyn
Homera Brak obywateli o nazwisku Homera
Hahu Jedna osoba o nazwisku Hahu
Hassaj Jedna osoba o nazwisku Hassaj
Horążewska Brak obywateli o nazwisku Horążewska
Haden Jedna osoba o nazwisku Haden
Hadolska Jedna osoba o nazwisku Hadolska
Hatt 8 osób o nazwisku Hatt
Homolla Jedna osoba o nazwisku Homolla
Hołdowański 12 osób o nazwisku Hołdowański
Hutflesz Jedna osoba o nazwisku Hutflesz
Haraszymów Brak obywateli o nazwisku Haraszymów
Hanserek Brak obywateli o nazwisku Hanserek
Hellner 4 osoby o nazwisku Hellner
Hadela Brak obywateli o nazwisku Hadela
Hulaszczyk Brak obywateli o nazwisku Hulaszczyk
Hemperk Jedna osoba o nazwisku Hemperk
Hoładowska Brak obywateli o nazwisku Hoładowska
Hytło 4 osoby o nazwisku Hytło
Howprus Brak obywateli o nazwisku Howprus
Hertlich Jedna osoba o nazwisku Hertlich
Hoida 5 osób o nazwisku Hoida
Holkowicz Brak obywateli o nazwisku Holkowicz
Heimrich 3 osoby o nazwisku Heimrich
Handrowski 3 osoby o nazwisku Handrowski
Henkiewska Jedna osoba o nazwisku Henkiewska
Harlejczyk 65 osób o nazwisku Harlejczyk
Hoincza Brak obywateli o nazwisku Hoincza
Hamulski 198 osób o nazwisku Hamulski
Hłoniecka Jedna osoba o nazwisku Hłoniecka
Hedoń Jedna osoba o nazwisku Hedoń
Hic 40 osób o nazwisku Hic
Heinik Brak obywateli o nazwisku Heinik
Hirshfeld Brak obywateli o nazwisku Hirshfeld
Hachla Jedna osoba o nazwisku Hachla
Horodko 172 osób o nazwisku Horodko
Hlastawa 6 osób o nazwisku Hlastawa
Hejma 3 osoby o nazwisku Hejma
Hesko Jedna osoba o nazwisku Hesko
Holdinger 9 osób o nazwisku Holdinger
Hrzena Brak obywateli o nazwisku Hrzena
Hałkiewicz 27 osób o nazwisku Hałkiewicz
Hiltajczuk 9 osób o nazwisku Hiltajczuk
Haydzicki 6 osób o nazwisku Haydzicki
Horbatiuk 22 osób o nazwisku Horbatiuk
Heszeń 2 osoby o nazwisku Heszeń
Hołody 484 osób o nazwisku Hołody
Halbańska 2 osoby o nazwisku Halbańska
Hordziejewski 23 osób o nazwisku Hordziejewski
Henczlofski 3 osoby o nazwisku Henczlofski
Hrząszcz Brak obywateli o nazwisku Hrząszcz
Hadryjański 17 osób o nazwisku Hadryjański
Heyme 3 osoby o nazwisku Heyme
Hładyń 4 osoby o nazwisku Hładyń
Hynke Brak obywateli o nazwisku Hynke
Holjat Brak obywateli o nazwisku Holjat
Horąży 31 osób o nazwisku Horąży
Halboth 6 osób o nazwisku Halboth
Hoska 38 osób o nazwisku Hoska
Hekmat Jedna osoba o nazwisku Hekmat
Hałyszko 2 osoby o nazwisku Hałyszko
Harunek 34 osób o nazwisku Harunek
Hryniewicki 1374 osób o nazwisku Hryniewicki
Harcaj 21 osób o nazwisku Harcaj
Hędrzak 140 osób o nazwisku Hędrzak
Howek Jedna osoba o nazwisku Howek
Halny Brak obywateli o nazwisku Halny
Hajnbergier Jedna osoba o nazwisku Hajnbergier
Hebuś Jedna osoba o nazwisku Hebuś
Hernas 567 osób o nazwisku Hernas
Heina 55 osób o nazwisku Heina
Huryniewicz Jedna osoba o nazwisku Huryniewicz
Hyps 4 osoby o nazwisku Hyps
Herger 2 osoby o nazwisku Herger
Holos Brak obywateli o nazwisku Holos
Hajmberg Jedna osoba o nazwisku Hajmberg
Hadaczek 41 osób o nazwisku Hadaczek
Hampe Jedna osoba o nazwisku Hampe
Hołubcow 10 osób o nazwisku Hołubcow
Hataba Jedna osoba o nazwisku Hataba
Holupiak Brak obywateli o nazwisku Holupiak
Hawęża Jedna osoba o nazwisku Hawęża
Hachok Brak obywateli o nazwisku Hachok
Hawiar 20 osób o nazwisku Hawiar
Hałaszczuk 8 osób o nazwisku Hałaszczuk
Hayń Brak obywateli o nazwisku Hayń
Handrusiak Brak obywateli o nazwisku Handrusiak
Honiak Brak obywateli o nazwisku Honiak
Harem Brak obywateli o nazwisku Harem
Hołbik Brak obywateli o nazwisku Hołbik
Hogdan Jedna osoba o nazwisku Hogdan
Harmaziński Jedna osoba o nazwisku Harmaziński
Hodżko Jedna osoba o nazwisku Hodżko
Heln Jedna osoba o nazwisku Heln
Howor-Howorowska 3 osoby o nazwisku Howor-Howorowska
Horadkiewicz Brak obywateli o nazwisku Horadkiewicz
Hrust Brak obywateli o nazwisku Hrust
Hebreder Brak obywateli o nazwisku Hebreder
Haehne 10 osób o nazwisku Haehne
Hatajczyk Brak obywateli o nazwisku Hatajczyk
Hanczarek 75 osób o nazwisku Hanczarek
Hłotow 5 osób o nazwisku Hłotow
Huschebett Jedna osoba o nazwisku Huschebett
Hałaziński 6 osób o nazwisku Hałaziński
Hrabiowicz Brak obywateli o nazwisku Hrabiowicz
Hamski 37 osób o nazwisku Hamski
Honn Jedna osoba o nazwisku Honn
Hej 18 osób o nazwisku Hej
Hodgarska Jedna osoba o nazwisku Hodgarska
Hasoni Jedna osoba o nazwisku Hasoni
Hincz 81 osób o nazwisku Hincz
Humieja 89 osób o nazwisku Humieja
Harasiemowicz 7 osób o nazwisku Harasiemowicz
Hładuński 26 osób o nazwisku Hładuński
Horoszowska 2 osoby o nazwisku Horoszowska
Hausner 196 osób o nazwisku Hausner
Hornecki 19 osób o nazwisku Hornecki
Hełminiak 250 osób o nazwisku Hełminiak
Hórzyk Brak obywateli o nazwisku Hórzyk
Handzlich Brak obywateli o nazwisku Handzlich
Hajwola 6 osób o nazwisku Hajwola
Haerska Jedna osoba o nazwisku Haerska
Hamińska Jedna osoba o nazwisku Hamińska
Hadyś 57 osób o nazwisku Hadyś
Hożenko Jedna osoba o nazwisku Hożenko
Hincewicz 5 osób o nazwisku Hincewicz
Howdziejko Jedna osoba o nazwisku Howdziejko
Honslik Brak obywateli o nazwisku Honslik
Habucki 8 osób o nazwisku Habucki
Hitczenko 4 osoby o nazwisku Hitczenko
Hysz 17 osób o nazwisku Hysz
Hyżewicz 17 osób o nazwisku Hyżewicz
Haciarek Brak obywateli o nazwisku Haciarek
Hont 6 osób o nazwisku Hont
Haładucha Brak obywateli o nazwisku Haładucha
Hintermayr Jedna osoba o nazwisku Hintermayr
Hendl Brak obywateli o nazwisku Hendl
Hildebrant 66 osób o nazwisku Hildebrant
Henrich 11 osób o nazwisku Henrich
Hadala 3 osoby o nazwisku Hadala
Hajszyn Jedna osoba o nazwisku Hajszyn
Haller de Hallenburg 7 osób o nazwisku Haller de Hallenburg
Hołowieńczak Jedna osoba o nazwisku Hołowieńczak
Hester Brak obywateli o nazwisku Hester
Helebrand 45 osób o nazwisku Helebrand
Harhol Brak obywateli o nazwisku Harhol
Hrywusiewicz Jedna osoba o nazwisku Hrywusiewicz
Harast 66 osób o nazwisku Harast
Hodyrska Brak obywateli o nazwisku Hodyrska
Hamberger 12 osób o nazwisku Hamberger
Haśkie 3 osoby o nazwisku Haśkie
Herdz Brak obywateli o nazwisku Herdz
Harliński 9 osób o nazwisku Harliński
Habraszka 99 osób o nazwisku Habraszka
Hewuszt 11 osób o nazwisku Hewuszt
Hanszyld 2 osoby o nazwisku Hanszyld
Hejsig Jedna osoba o nazwisku Hejsig
Howiacki 11 osób o nazwisku Howiacki
Hermisz Jedna osoba o nazwisku Hermisz
Homieńczuk Brak obywateli o nazwisku Homieńczuk
Hyrja 5 osób o nazwisku Hyrja
Hajas Brak obywateli o nazwisku Hajas
Harmaciuk Jedna osoba o nazwisku Harmaciuk
Hausleber Jedna osoba o nazwisku Hausleber
Hurtik 3 osoby o nazwisku Hurtik
Hark 50 osób o nazwisku Hark
Hradec Jedna osoba o nazwisku Hradec
Hołojczuk Brak obywateli o nazwisku Hołojczuk
Hilanicka Jedna osoba o nazwisku Hilanicka
Hekawe 2 osoby o nazwisku Hekawe
Haustof 2 osoby o nazwisku Haustof
Harmaszuk 22 osób o nazwisku Harmaszuk
Houdon Brak obywateli o nazwisku Houdon
Hauzyk Brak obywateli o nazwisku Hauzyk
Habart 2 osoby o nazwisku Habart
Hemperek 238 osób o nazwisku Hemperek
Harnys 7 osób o nazwisku Harnys
Haderer 7 osób o nazwisku Haderer
Halelujko 9 osób o nazwisku Halelujko
Hajduga 1014 osób o nazwisku Hajduga
Hybiński 49 osób o nazwisku Hybiński
Hoduński 6 osób o nazwisku Hoduński
Hłasko 90 osób o nazwisku Hłasko
Hołubiński 18 osób o nazwisku Hołubiński
Harbala Brak obywateli o nazwisku Harbala
Hacken Brak obywateli o nazwisku Hacken
Hajk 7 osób o nazwisku Hajk
Hennig 945 osób o nazwisku Hennig
Hebko 4 osoby o nazwisku Hebko
Hojkowski 12 osób o nazwisku Hojkowski
Hababicki 28 osób o nazwisku Hababicki
Hornowski 395 osób o nazwisku Hornowski
Hrychorczyk Brak obywateli o nazwisku Hrychorczyk
Holupczok Brak obywateli o nazwisku Holupczok
Hartwig 353 osób o nazwisku Hartwig
Holegreber 6 osób o nazwisku Holegreber
Humieniak 14 osób o nazwisku Humieniak
Hołuszczak 2 osoby o nazwisku Hołuszczak
Hehn 7 osób o nazwisku Hehn
Haiduk 45 osób o nazwisku Haiduk
Honcel 78 osób o nazwisku Honcel
Harmatowski 17 osób o nazwisku Harmatowski
Hipińska Brak obywateli o nazwisku Hipińska
Hermandez Jedna osoba o nazwisku Hermandez
Hajnold 61 osób o nazwisku Hajnold
Herchold 19 osób o nazwisku Herchold
Hrapeć 9 osób o nazwisku Hrapeć
Hoffnowska Jedna osoba o nazwisku Hoffnowska
Hotka Brak obywateli o nazwisku Hotka
Hirowicz 25 osób o nazwisku Hirowicz
Hrobotek Brak obywateli o nazwisku Hrobotek
Habermas 8 osób o nazwisku Habermas
Horka 113 osób o nazwisku Horka
Halama 988 osób o nazwisku Halama
Hunzek 2 osoby o nazwisku Hunzek
Harąźlak Jedna osoba o nazwisku Harąźlak
Hul 475 osób o nazwisku Hul
Hollman 2 osoby o nazwisku Hollman
Hanschmidt 2 osoby o nazwisku Hanschmidt
Hataczkiewicz Brak obywateli o nazwisku Hataczkiewicz
Hamejko Brak obywateli o nazwisku Hamejko
Hajtowicz 7 osób o nazwisku Hajtowicz
Heniewicz 8 osób o nazwisku Heniewicz
Heimburger 5 osób o nazwisku Heimburger
Hułyj Jedna osoba o nazwisku Hułyj
Hełbicki 6 osób o nazwisku Hełbicki
Halejak 53 osób o nazwisku Halejak
Hevler 2 osoby o nazwisku Hevler
Hanulińska Brak obywateli o nazwisku Hanulińska
Heinsch 49 osób o nazwisku Heinsch
Hilowicz Jedna osoba o nazwisku Hilowicz
Hedberg 4 osoby o nazwisku Hedberg
Hawełka 189 osób o nazwisku Hawełka
Hamerszmidt 41 osób o nazwisku Hamerszmidt
Hampa Brak obywateli o nazwisku Hampa
Hdl Jedna osoba o nazwisku Hdl
Hławicka Brak obywateli o nazwisku Hławicka
Hasik 308 osób o nazwisku Hasik
Heitman 5 osób o nazwisku Heitman
Hantkiewicz 53 osób o nazwisku Hantkiewicz
Hawiczek Jedna osoba o nazwisku Hawiczek
Hęczyńska Jedna osoba o nazwisku Hęczyńska
Hollander Jedna osoba o nazwisku Hollander
Huceł Jedna osoba o nazwisku Huceł
Hurnik 126 osób o nazwisku Hurnik
Hink 58 osób o nazwisku Hink
Hejlasz 9 osób o nazwisku Hejlasz
Hollesch 4 osoby o nazwisku Hollesch
Hendzelek 58 osób o nazwisku Hendzelek
Hyra 496 osób o nazwisku Hyra
Hyrdek Brak obywateli o nazwisku Hyrdek
Hyrynko 2 osoby o nazwisku Hyrynko
Harchacz Brak obywateli o nazwisku Harchacz
Holabowski 5 osób o nazwisku Holabowski
Hajdoś Jedna osoba o nazwisku Hajdoś
Haigenbart 4 osoby o nazwisku Haigenbart
Herbich 184 osób o nazwisku Herbich
Hinczek Jedna osoba o nazwisku Hinczek
Hrycal Brak obywateli o nazwisku Hrycal
Hawtowska Brak obywateli o nazwisku Hawtowska
Hącza Brak obywateli o nazwisku Hącza
Hartender Jedna osoba o nazwisku Hartender
Hawryszków 85 osób o nazwisku Hawryszków
Hapeńczyk Jedna osoba o nazwisku Hapeńczyk
Hofeszer Brak obywateli o nazwisku Hofeszer
Herdalska Brak obywateli o nazwisku Herdalska
Hajan 23 osób o nazwisku Hajan
Halladyn 5 osób o nazwisku Halladyn
Hrynkiewicz-Moczulski 11 osób o nazwisku Hrynkiewicz-Moczulski
Hawrołeczko Brak obywateli o nazwisku Hawrołeczko
Hnatusko Jedna osoba o nazwisku Hnatusko
Huszakiewicz Brak obywateli o nazwisku Huszakiewicz
Hałabura 159 osób o nazwisku Hałabura
Hopek 154 osób o nazwisku Hopek
Hajnus 50 osób o nazwisku Hajnus
Hołosewicz 2 osoby o nazwisku Hołosewicz
Holiasz Jedna osoba o nazwisku Holiasz
Hankisz 10 osób o nazwisku Hankisz
Haładej 20 osób o nazwisku Haładej
Hordys 14 osób o nazwisku Hordys
Hędzlik 28 osób o nazwisku Hędzlik
Hojenko Brak obywateli o nazwisku Hojenko
Heerkens Jedna osoba o nazwisku Heerkens
Heniborg 17 osób o nazwisku Heniborg
Homadiuk Jedna osoba o nazwisku Homadiuk
Harłukiewicz 11 osób o nazwisku Harłukiewicz
Haos Jedna osoba o nazwisku Haos
Hanisch 79 osób o nazwisku Hanisch
Hajdacz 36 osób o nazwisku Hajdacz
Howon 14 osób o nazwisku Howon
Hopfen 8 osób o nazwisku Hopfen
Herm 2 osoby o nazwisku Herm
Hrywko Brak obywateli o nazwisku Hrywko
Hakal Brak obywateli o nazwisku Hakal
Hryluk Brak obywateli o nazwisku Hryluk
Heyder 15 osób o nazwisku Heyder
Herter 79 osób o nazwisku Herter
Hejkenkow Jedna osoba o nazwisku Hejkenkow
Hantsch 16 osób o nazwisku Hantsch
Herdyn Jedna osoba o nazwisku Herdyn
Hochorek 6 osób o nazwisku Hochorek
Hałasiuk 2 osoby o nazwisku Hałasiuk
Habora Jedna osoba o nazwisku Habora
Haitner 10 osób o nazwisku Haitner
Hardziński 5 osób o nazwisku Hardziński
Hepek 41 osób o nazwisku Hepek
Hołowczyk 16 osób o nazwisku Hołowczyk
Hasalak Brak obywateli o nazwisku Hasalak
Halper Jedna osoba o nazwisku Halper
Heyn 28 osób o nazwisku Heyn
Haruza 46 osób o nazwisku Haruza
Hołóbecka Brak obywateli o nazwisku Hołóbecka
Hazenbek Brak obywateli o nazwisku Hazenbek
Hołus 2 osoby o nazwisku Hołus
Hławaczek 11 osób o nazwisku Hławaczek
Heudzlik Jedna osoba o nazwisku Heudzlik
Hodyra 104 osób o nazwisku Hodyra
Hupajko 2 osoby o nazwisku Hupajko
Hemań Brak obywateli o nazwisku Hemań
Herleliński Jedna osoba o nazwisku Herleliński
Hentzke 2 osoby o nazwisku Hentzke
Huskens Jedna osoba o nazwisku Huskens
Humeniak 8 osób o nazwisku Humeniak
Halborn 2 osoby o nazwisku Halborn
Hume 40 osób o nazwisku Hume
Harcej 128 osób o nazwisku Harcej
Hucalik Brak obywateli o nazwisku Hucalik
Hermanowicz 1097 osób o nazwisku Hermanowicz
Hawiński 3 osoby o nazwisku Hawiński
Hebioda Jedna osoba o nazwisku Hebioda
Hajło Jedna osoba o nazwisku Hajło
Hajorowicz Brak obywateli o nazwisku Hajorowicz
Hekajło 4 osoby o nazwisku Hekajło
Horążak 11 osób o nazwisku Horążak
Hołowkiewicz 4 osoby o nazwisku Hołowkiewicz
Habiniak 77 osób o nazwisku Habiniak
Hołajko Jedna osoba o nazwisku Hołajko
Haścibrzuch Brak obywateli o nazwisku Haścibrzuch
Hajdus 137 osób o nazwisku Hajdus
Hejna 798 osób o nazwisku Hejna
Haugseter Jedna osoba o nazwisku Haugseter
Hamot 75 osób o nazwisku Hamot
Haronek 30 osób o nazwisku Haronek
Hefig Jedna osoba o nazwisku Hefig
Hern Jedna osoba o nazwisku Hern
Hołaj 39 osób o nazwisku Hołaj
Hauziński 18 osób o nazwisku Hauziński
Hubrynowicz Brak obywateli o nazwisku Hubrynowicz
Hajto 466 osób o nazwisku Hajto
Habdańk Jedna osoba o nazwisku Habdańk
Hołubiszyn 3 osoby o nazwisku Hołubiszyn
Henezel 4 osoby o nazwisku Henezel
Hetyg 2 osoby o nazwisku Hetyg
Herring 2 osoby o nazwisku Herring
Hetroszek 7 osób o nazwisku Hetroszek
Holstein-Beck 6 osób o nazwisku Holstein-Beck
Hendriksen 2 osoby o nazwisku Hendriksen
Hettmaniok Jedna osoba o nazwisku Hettmaniok
Hołodnik 16 osób o nazwisku Hołodnik
Hoglich 4 osoby o nazwisku Hoglich
Hubin Jedna osoba o nazwisku Hubin
Humer 10 osób o nazwisku Humer
Higdałek Jedna osoba o nazwisku Higdałek
Hendelska Brak obywateli o nazwisku Hendelska
Hrzywacz Brak obywateli o nazwisku Hrzywacz
Huff 4 osoby o nazwisku Huff
Hoflich 9 osób o nazwisku Hoflich
Huhmann 16 osób o nazwisku Huhmann
Horonży 6 osób o nazwisku Horonży
Hurbańczuk 28 osób o nazwisku Hurbańczuk
Hopczyńska Jedna osoba o nazwisku Hopczyńska
Horczaruk Jedna osoba o nazwisku Horczaruk
Hałduga Brak obywateli o nazwisku Hałduga
Horubski 7 osób o nazwisku Horubski
Hadzel 2 osoby o nazwisku Hadzel