xieżopolski xięski co to znaczy

Xieżopolski, Xięski, Xiężopolski, Xsiężopolska