xiężopolski xieżopolski co to znaczy

Xiężopolski, Xieżopolski, Xsiężopolska, Xięski