xięski xiężopolski co to znaczy

Xięski, Xiężopolski, Xsiężopolska, Xieżopolski