xięski xiężopolski co to znaczy

Xięski, Xiężopolski, Xieżopolski, Xsiężopolska