Ichnikowski co to znaczy

Nazwisko: Ichnikowski. Ludzie o nazwisku Ichnikowski w Polsce

Nazwisko Ichnikowski

Pochodzenie Ichnikowski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ichnikowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ichnikowski: Ichnikowska, Ichnikowcki, Ichnikowcka, Ichnikowdzka, Ichnikowdzki, Ichnikowscy, Ichnikowksi, Ihnikowski, Ichnikowskia, Ichnikowskiowie.
Napisz E-mail: ichnikowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I