Idczakowski co to znaczy

Nazwisko: Idczakowski. Ludzie o nazwisku Idczakowski w Polsce

Nazwisko Idczakowski

Pochodzenie Idczakowski: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


10 Polaków o nazwisku Idczakowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idczakowski: Idzcakowski, Idczowiakowski, Idczakowska, Idczakowcki, Idczakowcka, Idczakowdzka, Idczakowdzki, Idczakowscy, Idczakowksi, Idczakowskia, Idczakowskiowie.
Napisz E-mail: idczakowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I