Idonek co to znaczy

Nazwisko: Idonek. Ludzie o nazwisku Idonek w Polsce

Nazwisko Idonek

Pochodzenie Idonek: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


1 Polaków o nazwisku Idonek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idonek: Idoneka, Idonekowie.
Napisz E-mail: idonek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I