Idowicz co to znaczy

Nazwisko: Idowicz. Ludzie o nazwisku Idowicz w Polsce

Nazwisko Idowicz

Pochodzenie Idowicz: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


2 Polaków o nazwisku Idowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idowicz: Idowizc, Idowiczowi, Idowitz, Idowitz, Idowizc, Idowicza, Idowiczowie.
Napisz E-mail: idowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I