Idziakowski co to znaczy

Nazwisko: Idziakowski. Ludzie o nazwisku Idziakowski w Polsce

Nazwisko Idziakowski

Pochodzenie Idziakowski: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


49 Polaków o nazwisku Idziakowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziakowski: Idziakowska, Idziakowcki, Idziakowcka, Idziakowdzka, Idziakowdzki, Idziakowscy, Idziakowksi, Idziakowskia, Idziakowskiowie.
Napisz E-mail: idziakowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I