Idziaszczak co to znaczy

Nazwisko: Idziaszczak. Ludzie o nazwisku Idziaszczak w Polsce

Nazwisko Idziaszczak

Pochodzenie Idziaszczak: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


0 Polaków o nazwisku Idziaszczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziaszczak: Idziaszzcak, Idziaszczowiak, Idziaszczaka, Idziaszczakowie.
Napisz E-mail: idziaszczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I