Idziejczyk co to znaczy

Nazwisko: Idziejczyk. Ludzie o nazwisku Idziejczyk w Polsce

Nazwisko Idziejczyk

Pochodzenie Idziejczyk: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


1 Polaków o nazwisku Idziejczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziejczyk: Idziejzcyk, Idziejczowiyk, Idziejczyka, Idziejczykowie.
Napisz E-mail: idziejczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I