Idziłowski co to znaczy

Nazwisko: Idziłowski. Ludzie o nazwisku Idziłowski w Polsce

Nazwisko Idziłowski

Pochodzenie Idziłowski: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


1 Polaków o nazwisku Idziłowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziłowski: Idziłowska, Idziłowcki, Idziłowcka, Idziłowdzka, Idziłowdzki, Idziłowscy, Idziłowksi, Idziłowskia, Idziłowskiowie.
Napisz E-mail: idzilowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I