Idziński co to znaczy

Nazwisko: Idziński. Ludzie o nazwisku Idziński w Polsce

Nazwisko Idziński

Pochodzenie Idziński: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


322 Polaków o nazwisku Idziński - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziński: Idzińska, Idzińcki, Idzińcka, Idzińdzka, Idzińdzki, Idzińscy, Idzińksi, Idzińskia, Idzińskiowie.
Napisz E-mail: idzinski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I