Idzkiewicz co to znaczy

Nazwisko: Idzkiewicz. Ludzie o nazwisku Idzkiewicz w Polsce

Nazwisko Idzkiewicz

Pochodzenie Idzkiewicz: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


76 Polaków o nazwisku Idzkiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idzkiewicz: Idzkiewizc, Idzkiewiczowi, Idzkiewitz, Idzkiewitz, Idzkiewizc, Idzkiewicza, Idzkiewiczowie.
Napisz E-mail: idzkiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I