Ifimowicz co to znaczy

Nazwisko: Ifimowicz. Ludzie o nazwisku Ifimowicz w Polsce

Nazwisko Ifimowicz

Pochodzenie Ifimowicz: od imion Efim, Efimij, używanych w Kościele prawosławnym, te od greckiego Euthimios, a to od greckiego eu ‘dobry’ + thimós ‘dusza, życie’.


1 Polaków o nazwisku Ifimowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ifimowicz: Ifimowizc, Ifimowiczowi, Ifimowitz, Ifimowitz, Ifimowizc, Ifimowicza, Ifimowiczowie.
Napisz E-mail: ifimowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I