Ignaczko co to znaczy

Nazwisko: Ignaczko. Ludzie o nazwisku Ignaczko w Polsce

Nazwisko Ignaczko

Pochodzenie Ignaczko: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


8 Polaków o nazwisku Ignaczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczko: Ignazcko, Ignaczowiko, Ignaczkoa, Ignaczkoowie.
Napisz E-mail: ignaczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I