Ignaczyk co to znaczy

Nazwisko: Ignaczyk. Ludzie o nazwisku Ignaczyk w Polsce

Nazwisko Ignaczyk

Pochodzenie Ignaczyk: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


44 Polaków o nazwisku Ignaczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczyk: Ignazcyk, Ignaczowiyk, Ignaczyka, Ignaczykowie.
Napisz E-mail: ignaczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I