Ignakowicz co to znaczy

Nazwisko: Ignakowicz. Ludzie o nazwisku Ignakowicz w Polsce

Nazwisko Ignakowicz

Pochodzenie Ignakowicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignakowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignakowicz: Ignakowizc, Ignakowiczowi, Ignakowitz, Ignakowitz, Ignakowizc, Ignakowicza, Ignakowiczowie.
Napisz E-mail: ignakowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I