Ignalski co to znaczy

Nazwisko: Ignalski. Ludzie o nazwisku Ignalski w Polsce

Nazwisko Ignalski

Pochodzenie Ignalski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


56 Polaków o nazwisku Ignalski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignalski: Ignalska, Ignalcki, Ignalcka, Ignaldzka, Ignaldzki, Ignalscy, Ignalksi, Ignalskia, Ignalskiowie.
Napisz E-mail: ignalski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I