Ignasiewicz co to znaczy

Nazwisko: Ignasiewicz. Ludzie o nazwisku Ignasiewicz w Polsce

Nazwisko Ignasiewicz

Pochodzenie Ignasiewicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


42 Polaków o nazwisku Ignasiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignasiewicz: Ignasiewizc, Ignasiewiczowi, Ignasiewitz, Ignasiewitz, Ignasiewizc, Ignasiewicza, Ignasiewiczowie.
Napisz E-mail: ignasiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I