Ignasiński co to znaczy

Nazwisko: Ignasiński. Ludzie o nazwisku Ignasiński w Polsce

Nazwisko Ignasiński

Pochodzenie Ignasiński: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


37 Polaków o nazwisku Ignasiński - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignasiński: Ignasińska, Ignasińcki, Ignasińcka, Ignasińdzka, Ignasińdzki, Ignasińscy, Ignasińksi, Ignasińskia, Ignasińskiowie.
Napisz E-mail: ignasinski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I