Ignaszewski co to znaczy

Nazwisko: Ignaszewski. Ludzie o nazwisku Ignaszewski w Polsce

Nazwisko Ignaszewski

Pochodzenie Ignaszewski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


766 Polaków o nazwisku Ignaszewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaszewski: Ignaszewska, Ignaszewcki, Ignaszewcka, Ignaszewdzka, Ignaszewdzki, Ignaszewscy, Ignaszewksi, Ignaszewskia, Ignaszewskiowie.
Napisz E-mail: ignaszewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I