Ignatczak co to znaczy

Nazwisko: Ignatczak. Ludzie o nazwisku Ignatczak w Polsce

Nazwisko Ignatczak

Pochodzenie Ignatczak: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignatczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignatczak: Ignatzcak, Ignatczowiak, Ignatczaka, Ignatczakowie.
Napisz E-mail: ignatczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I