Ignatorowicz co to znaczy

Nazwisko: Ignatorowicz. Ludzie o nazwisku Ignatorowicz w Polsce

Nazwisko Ignatorowicz

Pochodzenie Ignatorowicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ignatorowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignatorowicz: Ignatorowizc, Ignatorowiczowi, Ignatorowitz, Ignatorowitz, Ignatorowizc, Ignatorowicza, Ignatorowiczowie.
Napisz E-mail: ignatorowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I