Ignatowski co to znaczy

Nazwisko: Ignatowski. Ludzie o nazwisku Ignatowski w Polsce

Nazwisko Ignatowski

Pochodzenie Ignatowski: 1759 od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat; lub od nazwy miejscowej Ignatów.


1162 Polaków o nazwisku Ignatowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignatowski: Ignatowska, Ignatowcki, Ignatowcka, Ignatowdzka, Ignatowdzki, Ignatowscy, Ignatowksi, Ignatowskia, Ignatowskiowie.
Napisz E-mail: ignatowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I