Ignerowicz co to znaczy

Nazwisko: Ignerowicz. Ludzie o nazwisku Ignerowicz w Polsce

Nazwisko Ignerowicz

Pochodzenie Ignerowicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


113 Polaków o nazwisku Ignerowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignerowicz: Ignerowizc, Ignerowiczowi, Ignerowitz, Ignerowitz, Ignerowizc, Ignerowicza, Ignerowiczowie.
Napisz E-mail: ignerowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I