Ignytowicz co to znaczy

Nazwisko: Ignytowicz. Ludzie o nazwisku Ignytowicz w Polsce

Nazwisko Ignytowicz

Pochodzenie Ignytowicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ignytowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignytowicz: Ignytowizc, Ignytowiczowi, Ignytowitz, Ignytowitz, Ignytowizc, Ignytowicza, Ignytowiczowie.
Napisz E-mail: ignytowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I