Ihnatyszcz co to znaczy

Nazwisko: Ihnatyszcz. Ludzie o nazwisku Ihnatyszcz w Polsce

Nazwisko Ihnatyszcz

Pochodzenie Ihnatyszcz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ihnatyszcz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ihnatyszcz: Ihnatyszzc, Ihnatyszczowi, Ihnatyszcza, Ihnatyszczowie.
Napisz E-mail: ihnatyszcz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I