Iłaszewski co to znaczy

Nazwisko: Iłaszewski. Ludzie o nazwisku Iłaszewski w Polsce

Nazwisko Iłaszewski

Pochodzenie Iłaszewski: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


2 Polaków o nazwisku Iłaszewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iłaszewski: Iłaszewska, Iłaszewcki, Iłaszewcka, Iłaszewdzka, Iłaszewdzki, Iłaszewscy, Iłaszewksi, Iłaszewskia, Iłaszewskiowie.
Napisz E-mail: ilaszewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I