Ilczewski co to znaczy

Nazwisko: Ilczewski. Ludzie o nazwisku Ilczewski w Polsce

Nazwisko Ilczewski

Pochodzenie Ilczewski: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


48 Polaków o nazwisku Ilczewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilczewski: Ilzcewski, Ilczowiewski, Ilczewska, Ilczewcki, Ilczewcka, Ilczewdzka, Ilczewdzki, Ilczewscy, Ilczewksi, Ilczewskia, Ilczewskiowie.
Napisz E-mail: ilczewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I