Ilem co to znaczy

Nazwisko: Ilem. Ludzie o nazwisku Ilem w Polsce

Nazwisko Ilem

Pochodzenie Ilem: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


4 Polaków o nazwisku Ilem - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilem: Ilema, Ilemowie.
Napisz E-mail: ilem@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I