Ilewicz co to znaczy

Nazwisko: Ilewicz. Ludzie o nazwisku Ilewicz w Polsce

Nazwisko Ilewicz

Pochodzenie Ilewicz: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


157 Polaków o nazwisku Ilewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilewicz: Ilewizc, Ilewiczowi, Ilewitz, Ilewitz, Ilewizc, Ilewicza, Ilewiczowie.
Napisz E-mail: ilewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I