Ilewski co to znaczy

Nazwisko: Ilewski. Ludzie o nazwisku Ilewski w Polsce

Nazwisko Ilewski

Pochodzenie Ilewski: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


67 Polaków o nazwisku Ilewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilewski: Ilewska, Ilewcki, Ilewcka, Ilewdzka, Ilewdzki, Ilewscy, Ilewksi, Ilewskia, Ilewskiowie.
Napisz E-mail: ilewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I