Iliczew co to znaczy

Nazwisko: Iliczew. Ludzie o nazwisku Iliczew w Polsce

Nazwisko Iliczew

Pochodzenie Iliczew: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


1 Polaków o nazwisku Iliczew - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iliczew: Ilizcew, Iliczowiew, Ilitzew, Ilitzew, Ilizcew, Iliczewa, Iliczewowie.
Napisz E-mail: iliczew@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I