Ilin co to znaczy

Nazwisko: Ilin. Ludzie o nazwisku Ilin w Polsce

Nazwisko Ilin

Pochodzenie Ilin: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


42 Polaków o nazwisku Ilin - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilin: Ilina, Ilinowie.
Napisz E-mail: ilin@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I