Ilinicz co to znaczy

Nazwisko: Ilinicz. Ludzie o nazwisku Ilinicz w Polsce

Nazwisko Ilinicz

Pochodzenie Ilinicz: 1470 od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


30 Polaków o nazwisku Ilinicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilinicz: Ilinizc, Iliniczowi, Ilinitz, Ilinitz, Ilinizc, Ilinicza, Iliniczowie.
Napisz E-mail: ilinicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I