Imanowski co to znaczy

Nazwisko: Imanowski. Ludzie o nazwisku Imanowski w Polsce

Nazwisko Imanowski

Pochodzenie Imanowski: od imieć ‘mieć’, imać ‘chwytać’ lub od imion na Im-, typu Imisław.


3 Polaków o nazwisku Imanowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Imanowski: Imanowska, Imanowcki, Imanowcka, Imanowdzka, Imanowdzki, Imanowscy, Imanowksi, Imnaowski, Imanowskia, Imanowskiowie.
Napisz E-mail: imanowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I